Chính sách đại lý – Mismart cùng đại lý phát triển

Chính sách của Công ty Cổ phần Công nghệ thông minh MiSmart cùng Đại lý phát triển với những nguyên tắc tắc lâu dài và bền vững:

 1. Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đại lý, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đại lý.
 2. Quan tâm, hỗ trợ Đại lý cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đại lý và MiSmart. 
 3. Bảo vệ tối đa cho Đại lý trước những biến động của Thị trường và cùng Đại lý mở rộng thị trường, kênh phân phối của Đại lý
 4. Bảo vệ khách hàng cho Đại lý, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.

I. CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KÌ

Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý.

Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý. 

Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ MiSmart cho Quý đại lý. 

II. HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ

 • Sau khi hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của MiSmart và được hưởng tất cả các chính sách dành cho đại lý của MiSmart.
 • Quý đại lý thanh toán 100% trước khi giao hàng. Trên cơ sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.
 • Trong trường hợp Quý đại lý lập bảo lãnh ngân hàng thời hạn 1 năm với số tiền tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và năng lực tài chính của đại lý. Trên cơ sở đó Quý đại lý sẽ được hưởng hạn mức tín dụng từ 30% đến 50% với thời hạn công nợ tối đa là 30 ngày.

III. CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ

1. GIÁ MUA HÀNG: 

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho các đại lý tương ứng. 
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường. 
 • Trong trường hợp MiSmart giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá. 
 • Trong trường hợp MiSmart tăng giá bán, Quý đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 ngày và tối đa 60 ngày, để có chính sách nhập hàng cho phù hợp. 

2. BẢO VỆ KHÁCH HÀNG CHO ĐẠI LÝ 

 • Các Đại lý được cấp mã Đại lý, mã này sẽ được các Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới MiSmart, MiSmart sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được MiSmart chuyển khách hàng về cho Đại lý đó. 
 • Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với MiSmart, sẽ được MiSmart giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú. 
 • MiSmart bảo vệ quyền phát triển tại địa điểm mới cho Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và tối đa không quá 6 tháng.                                    

IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. HỖ TRỢ VỀ PR- MARKETING:

 • Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của MISmart. Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 • Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của MiSmart.
 • Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của MiSmart, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.
 • Quý đại lý được cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của MiSmart.

2. HỖ TRỢ VỀ KỸ THUẬT, GIẢI PHÁP: 

 • Quý đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu, cũng như có những trường hợp vượt qua tầm xử lý sẽ được Kỹ thuật của MiSmart hỗ trợ và đảm nhận. 
 • Quý đại lý được đào tạo và huấn luyện theo chương trình, theo cấp Đại lý tương ứng với từng dòng sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng theo chương trình của MiSmart khi có chương trình. 
 • Khi tham gia thầu và dự án, Quý đại lý sẽ được MiSmart tư vấn và hỗ trợ về giải pháp và kỹ thuật nếu có yêu cầu. 

3. HỖ TRỢ VỀ HÀNG HÓA: 

 • Đổi hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của của Nhà sản xuất (MiSmart). Trong trường hợp không còn hàng đổi, MiSmart sẽ hỗ trợ tối đa Quý đại lý để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. 
 • Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý CÓ quyền trả lại hàng cho MiSmart. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.
 • Hàng trưng bày mẫu, thử nghiệm: Quý đại lý sẽ được mượn hàng trưng bày mẫu, thử nghiệm đối với các dòng sản phẩm mới tung ra thị trường hoặc khi Quý đại lý khai trương/mở địa điểm kinh doanh mới. Điều kiện mượn sản phẩm trưng bày là phải đặt cọc 50% giá trị của mẫu sản phẩm cho MiSmart. Vui lòng liên hệ trực tiếp trước với MiSmart khi Đại lý có nhu cầu. 
 • Vận chuyển hàng hoá: Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí luân chuyển hàng hóa phân phối trực tiếp tới tận nơi bán hàng của các đại lý đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa vận chuyển từ kho của MiSmart đến điểm giao nhận của đại lý.             

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ: 

 • TỰ QUẢN LÝ: Quý đại lý tự quản lý Khu vực đã được đăng ký với MiSmart, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường. 
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI: Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp. 
 • MỞ RỘNG CHI NHÁNH: Các đại lý mở rộng chi nhánh tại các địa điểm mới sẽ được MiSmart hỗ trợ tối đa, đồng thời được bảo vệ tối đa trên toàn hệ thống theo nguyên tắc đầu tiên. Đại lý xây dựng kế hoạch phát triển của mình và thông báo địa điểm muốn phát triển về cho MiSmart, để được bảo vệ trên toàn hệ thống nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các Đại lý. 
 • LẬP KẾ HOẠCH: Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký bảo vệ từ MiSmart. 
 • CHUYỂN GIAO BẢO VỆ: Trong vòng 3-6 tháng sau khi Quý đại lý đăng ký bảo vệ với MiSmart, mà Quý đại lý không triển khai thì sẽ được MiSmart chuyển giao quyền bảo vệ lại cho Đại lý đăng ký kế tiếp. 
 • HỖ TRỢ MISMART: Hỗ trợ MiSmart khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý.
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG MISMART: Trong các trường hợp nhằm phát triển thị trường, MiSmart sẽ có kế hoạch mở rộng mạng lưới, MiSmart sẽ tự tổ chức độc lập đồng thời thông báo địa điểm tổ chức tới các đại lý khu vực lân cận hoặc là sẽ thông báo trên trang web chính thức. Các đại lý có quyền đăng ký tham gia đồng hành và hỗ trợ cùng MiSmart trong trường hợp Đại lý muốn mở rộng phát triển mạng lưới của mình tại địa điểm đó. Việc lựa chọn này theo nguyên tắc đầu tiên (nêu trên). 
 • SẢN PHẨM ĐÚNG CHUẨN: Không kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là Đại lý phân phối độc quyền thì không kinh doanh sản phẩm tương tự của thương hiệu khác. 
 • KHÔNG BÁN PHÁ GIÁ: Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của MiSmart. Không bán phá giá.

VI. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CÁC CẤP ĐỐI TÁC: 

Vui lòng liên hệ với MiSmart để được nhận thông tin chi tiết về Chính sách hoa hồng các cấp đối tác:

– Hotline: 028 7777 2859 – 1800 28 28 59 

– Email liên hệ info@mismart.ai 

– Website: mismart.ai 

MiSmart tự hào là hệ thống Drone nông nghiệp do người Việt thiết kế, thấu hiểu người Việt nên phù hợp nhất cho địa hình và điều kiện canh tác của Việt Nam. Mang lại hiệu quả vượt trội so với phương thức canh tác truyền thống.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH MISMART

 • Trụ sở: 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Nhà máy sản xuất và Drone Test Lab: 850 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức.