Điểm dịch vụ nông nghiệp – Máy bay phun thuốc không người lái

Mỗi một trạm dịch vụ nông nghiệp máy bay phun thuốc không người lái MiSmart sẽ có năm điểm dịch vụ để hỗ trợ nông dân tại địa phương.

điểm dịch vụ nông nghiệp

Trạm dịch vụ nông nghiệp MiSmart có chức năng quản lý, phân phối, bảo hành và sửa chữa tại địa phương. Thì điểm dịch vụ nông nghiệp MiSmart thực hiện chức năng đi phun tưới dịch vụ theo lịch được book. Đồng thời hỗ trợ trạm và các điểm khác trong trường hợp bị thiếu thiết bị. Đảm bảo cho các hoạt động sản xuất và chăm sóc cây trồng của nông dân không bị gián đoạn.

điểm dịch vụ nông nghiệp MiSmart

Liên hệ MiSmart để được hỗ trợ thông tin về điểm dịch vụ nông nghiệp gần khu vực bạn ở nhất, bằng cách:

  • Gọi đến Hotline: 1800.28.28.59
  • Hoặc Số điện thoại: 028.7777.28.59
  • Email: info@mismart.ai