Trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ dựa vào những dữ liệu được thu thập từ cây trồng, đất đai hoặc vật nuôi để đưa ra dự báo chính xác về tình hình sâu bệnh, thời gian gieo hạt, thu hoạch của cây trồng, tình hình sức khỏe vật nuôi,… giúp nông dân tiết kiệm được phần lớn chi phí và công sức.

MiSmart ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp với một số mô hình như:

  • Thiết bị theo dõi sức khỏe cho vật nuôi
  • Máy kéo thông minh
  • Robot nông nghiệp hỗ trợ cho việc canh tác của nông dân
  • Ứng dụng AI trong các Drone nông nghiệp (máy bay không người lái)

Thông qua ứng dụng AI, các drone nông nghiệp có thể tự động phân tích và phát hiện ra vị trí sâu bệnh trên cây trồng. Giúp người nông dân có thể gia tăng sản lượng và chất lượng cây trồng.

Với AI, các dòng sản phẩm máy bay không người lái của Mismart chỉ cần bay khắp cánh đồng để chụp hình toàn bộ cây trồng. Sau đó, hình ảnh được gửi về máy chủ để ứng dụng AI tự động phân tích và nhận dạng ra vùng bị sâu bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy để xử lý chính xác nhất.