Drone Nông nghiệp

Drone nông nghiệp là máy bay nông nghiệp không người lái được sử dụng trong canh tác nông nghiệp nhằm cải thiện năng suất và hiệu quả cây trồng thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại.

Từ đó có thể phát hiện được vị trí sâu bệnh và thông báo cho nông dân biết loại sâu bệnh đó được trị bằng thuốc gì và cần dùng lượng thuốc bao nhiêu để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Hệ thống Drone nông nghiệp MiSmart mang đến hiệu quả vượt trội so với phương thức canh tác truyền thống. Được thiết kế phù hợp với mọi địa hình và yếu tố môi trường của Việt Nam nhằm xác định tình hình sức khỏe cây trồng chính xác lên đến 97%.

MiSmart hiện đang cung cấp 3 dòng Drone nông nghiệp (DEMETER VS20, VS30) với 4 sản phẩm nổi bật:

  • Máy bay nông nghiệp không người lái DEMETER VS20P (Dòng phun áp lực)
  • Máy bay nông nghiệp không người lái DEMETER VS20C (Dòng phun ly tâm)
  • Máy bay nông nghiệp không người lái DEMETER VS30P (Dòng phun áp lực)
  • Máy bay nông nghiệp không người lái DEMETER VS30C (Dòng phun ly tâm)