Khớp vặn 03

232.000

  • Mã vật tư: RMKV03

Lưu ý:

Vật tư hao mòn trong quá trình khai thác, vận hành, vận chuyển hoặc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất sẽ không được bảo hành. Khuyến nghị Khách Hàng thực hiện bảo trì theo định kỳ được khuyến cáo để máy được vận hành tối ưu, không bị gián đoạn trong quá trình khai thác.

232.000