MiSmart | Core Value | DIAE – GO TOGETHER

Hành trình mà chúng ta đi đến đích của sự thành công luôn là một quá trình phấn đấu không ngừng, luôn là mỗi ngày khởi nghiệp non trẻ, cải tiến và hoàn thiện mỗi ngày.

Sẽ có nhiều giá trị tham chiếu để chúng ta thành công nhưng với MiSmart, giá trị cốt lõi nhất là DIAE = ĐI A E = GO TOGETHER. Cụ thể:

  • Data-Driven (Dữ liệu dẫn đường)
  • Innovating Innovation (Liên tục Sáng Tạo)
  • Advancing Partnerships (Phát Triển Đối Tác)
  • Embracing Challenges (Đón Nhận Thách Thức)
Giá trị cốt lõi của đại gia đình MiSmart
Giá trị cốt lõi của đại gia đình MiSmart

Tại MiSmart, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Với “DIAE = GO TOGETHER” luôn ở trong tim, luôn luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nhau bằng sự chân thành và cùng tạo giá trị. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là MISMARTer.